Шофьорски Курсове

 Случайни сайтове
"ПЛАМ"ЕООД-Шофьорски курсове Дупница
Шофьорски курсове "ПЛАМ" град Дупница
www.plambg.hit.bg
ADR

цена курс 200 лева

ADR – превоз на опасни товари
Учебен център ''ПЛАМ'' има собствен лиценз за провеждане на курсове за водачи, превозващи опасни товари №36/17.01.2008 година и провежда обучение в следните градове: Дупница, София, Благоевград, Севлиево, Ямбол, Разград и други градове в България.

- основен курс
- цистерни
- взривни
- радиоактивни
- опреснителен
- курс "общо опасни товари" включва /основен + цистерни + взривни + радиоактивни/
След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

За водачи на ADR
- условия за записване - лична карта или подобен документ заради латинската транскрипция
- продължителност 5 дни - на шестия ден изпит
- изпити
А. за първоначално явяване – тест
1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)
2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
4. за клас 7 (радиоактивни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин. – РЯДКО СЕ ПРОВЕЖДА
Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
Опреснява САМО ТОВА, което е имал.
Ако иска още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
1. един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори
- резултатите се съобщават веднага

Документи за започване на изпит
1. Списък – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
2. График – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
3. Дневник - заверява се в ДАИ
Категория B
цена курс 520 лева

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от кат. В има право да управлява автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг. и броят на местата без това на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето, не може да надвишава масата без товар теглещото превозно средство. Кандидатите могат да започнат курса на 17 г. и 9 месеца, но за да се явят на изпит трябва да имат навършени 18 г. Курсът се състои от 31 кормилни часа обучение на МПС и 40 ч. теория /БДП и Общо устройство/. Срокът на обучението е не по-малко от 18 дни. Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Изпитът пред ДАИ е теоретичен и практически.
Категория C
цена курс 520 лева

Водачът който притежава категория за правоспособност за управление на МПС категория С има право да управлява МПС – товарен автомобил, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса 750 кг. Кандидатите трябва да имат навършени 18 год. и да притежават категория В.
Курса се състои от теоретична част съдържаща обучение на модули "Превоз на товари" и "Общо устройство на МПС" 14 часа, и практическа – 20 учебни часа. Срок на обучението не по – малко от 10 учебни дни. Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Изпитът пред ДАИ е теоретичен и практически.
Обучението по практика се извършва на камион:
Професионално обучение


Професионално обучение с придобиване на степен на професионалнa квалификация по следните специалности:
1.Професия “Продавач - консултант”
1.1 Специалност “Продавач - консултант”, втора степен на професионална квалификация.


2. Професия “Оперативен счетоводител”
2.1. Специалност “Оперативно счетоводство” трета степен на професионална квалификация.


3.Професия “Оператор на компютър”
3.1. Специалност “Текстообработване”, първа степен на професионална квалификация.


4. Професия "Офис - секретар,
4.1. Специалност "Административно обслужване”, втора степен на професионална квалификация.


5. Професия “Монтьор на транспортна техника”
5.1. Специалност “Автотранспортна техника”, втора степен на професионална квалификация,
5.2. Специалност “Пътностроителна техника”, втора степен на професионална квалификация.


6. Професия “Администратор в хотелиерството”
6.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” , трета степен на професионална квалификация.


7. Професия "Пътен строител"
7.1. Специалност "Строител на пътища,магистрали и съоръжения към тях" втора степен на професионална квалификация.


8. Професия “Шивач”
8.1. Специалност “Шивачество” първа степен на професионална квалификация.


9. Професия “Озеленител”
9.1. Специалност “Цветарство” втора степен на професионална квалификация,
9.1. Специалност “Парково строителство и озеленяване” втора степен на професионална квалификация.


10. Професия “Готвач”
10.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, втора степен на професионална квалификация.


11. Професия “Сервитьор – барман”
11.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” втора степен на професионална квалификация.


12. Професия ”Фризьор”
12.1. Специалност “Фризьорство” втора степен на професионална квалификация.


13. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”
13.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи” втора степен на професионална квалификация;
13.2. Специалност “Външни ВиК мрежи” втора степен на професионална квалификация.


14. Професия “Строител - монтажник”
14.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции” втора степен на професионална квалификация.
14.2. специалност “Метални конструкции” втора степен на професионална квалификация;
14.3. специалност “Сухо строителство” втора степен на професионална квалификация;
14.4. специалност “Дограма и стъклопоставяне” втора степен на професионална квалификация.


15. Професия “Строител”
15.1. Специалност “Строително тенекеджийство” втора степен на професионална квалификация.
15.2. Специалност “Кофражи” втора степен на професионална квалификация;
15.3. Специалност “Армировка и бетон” втора степен на професионална квалификация;
15.4. Специалност “Зидария” втора степен на професионална квалификация;
15.5. Специалност “Мазилки и шпакловки” втора степен на професионална квалификация;
15.6. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация;
15.7. Специалност “Външни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация;
15.8. Специалност “Покриви” втора степен на професионална квалификация;
15.9. Специалност “Бояджийски работи” втора степен на професионална квалификация;
15.10. Специалност “Строително дърводелство” втора степен на професионална квалификация.


16. Професия “Оператор в дървообработването”
16.1. Специалност “Производство на мебели” втора степен на професионална квалификация;
16.2. Специалност “Производство на врати и прозорци” втора степен на професионална квалификация;
16.3. Специалност “Производство на тапицирани изделия” втора степен на професионална квалификация;
16.4. Специалност “Моделчество и дървостругарство” втора степен на професионална квалификация;
16.5. Специалност “Дърворезно амбалажно и паркетно производство” втора степен на професионална квалификация;
16.6. Специалност “Производство на дървесни плочи” втора степен на професионална квалификация;
16.7. Специалност “Производство на фурнир и слоиста дървесина” втора степен на професионална квалификация;
16.8. Специалност “Производство на дървени детски играчки” втора степен на професионална квалификация.17. Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
17.1. Специалност "Топлоенергетика" втора степен на професионална квалификация,
17,2, Специалност "Топлинна техника" втора степен на професионална квалификация,
17.3. Специалност "Хладилна техника" втора степен на професионална квалификация,
17.4. Специалност "Газова техника" втора степен на професионална квалификация,
17.5. Специалност "Климатична и вентилационна техника" втора степен на професионална квалификация.


18. Професия “Електромонтьор”
18.1. Специалност “Електрически машини и апарати” втора степен на професионална квалификация,
18.2. Специалност ”Електрически централи и подстанции” втора степен на професионална квалификация,
18.3. Специалност “Електрически мрежи” втора степен на професионална квалификация,
18.4. Специалност “Електрообзавеждане на производството” втора степен на професионална квалификация,
18.5. Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника” втора степен на професионална квалификация,
18.6. Специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" втора степен на професионална квалификация,
18.7. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт” втора степен на професионална квалификация,
18.8. Специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, втора степен на професионална квалификация,
18.9. Специалност “Електрически инсталации” втора степен на професионална квалификация,
18.10. Специалност “Електродомакинска техника”, втора степен на професионална квалификация.


19. Професия “Заварчик”
19.1.Специалност “Заваряване” първа степен на професионална квалификация.


20. Професия „Машинен оператор”
20.1. Специалност „Машини и съоръжения за заваряване” втора степен на професионална квалификация.
Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният им размер е 39 бр.
Отнемането на контролните точки се извършва въз основа на влязло във сила наказателно постановление. При обжалване на наказателното постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.
Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в съответната служба на МВР. Той може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. След успешно полагане на изпита на водача му се възстановяват точките до първоначалният размер.
При преминаване на допълнителното обучение се възстановяват определен брой точки /1З/. Това може да стане само един път за една календарна година.
Ако водачът па МПС в продължение па две години не допусне нарушение, за което е предвидено отнемане на точки, то те се възстановяват автоматично до първоначалният им размер.
Курса за възстановяване на точки се извършва всяка седмица на месеца от 09:00. Записването става предварително в офиса на фирмата.
Необходими документи – двустранно ксерокопие на лична карта, ксерокопие на шофьорска книжка, ксерокопие на контролен талон или акт.

Изпитите за възстановяване на точки се състоят всяка събота!
Категория:   Кюстендил
Шофьорски курсове"РАЛИ 5"ООД гр.София
-Подготовка на водачи на МПС кат."В"
-Допълнително обучение
-Опреснително обучение по индивидуална програма
-Възстановяване на отнети права за водач на МПС по чл.157 от ЗДвП.
Обучението се извършва в кварталите:Гео Милев,Дружба,Младост,Слатина,Редута.
Категория:   София
Автошкола Кирев
Автошкола Кирев предлага обучение на водачи кат.Б в удобно за тях време на конкурентни цени при високо качество и много добра успеваемост на изпитите. За обучение използуваме удобни градски коли-фиат пунто и опел кадет. Курса на обучение включва 31 учебни часа,като се кара из целия град,и още паркиране и 2 часа извънградско. Цените могат да се разсрочват !
Категория:   Пловдив


Добави фирма в Шофьорски Курсове.com » Портал и справочник за шофьорски курсове в цялата страна

Шофьорски Курсове.com е нов български портал справочник за фирми от цяла България предлагащи шофьорски курсове

Шофьорски Курсове.com е добре структуриран портал. Включените в Шофьорски Курсове.com уеб сайтове и фирми се групират в тематични страници в категориите и детайлна страница на сайта. Всяка фирма, предлагаща шофьорски курсове се категоризира в секцията за съотвения си град или област. Всяка фирма за шофьорски курсове може да бъде добавена в портала със собствено заглавие, кратко и подробно описание, както и допълнителен рекламен материал.

Портала Шофьорски Курсове.com предлага изключително изгодно VIP участие за сериозни фирми. Шофьорски Курсове.com представя тяхната реклама с предимство и в открояващо се каре. Също така рекламните презентации са включени и в секцията от менюто "VIP фирми за шофьорски курсове" на видно място в нашия портал.

Промоция за автошколи – поставете реален линк към нас на сайта Ви и в замяна станете БЕЗПЛАТНО VIP за Вашия град. Линковете към нас трябва да са на заглавната страница от сайт Ви. Пишете на и-мейл office@shofiorskikursove.com за повече информация.

Шофьорски кусрове в България

Благоевград » шофьорски курсове Благоевград
Фирми за шофьорски курсове в Благоевград

Бургас » шофьорски курсове Бургас
Фирми за шофьорски курсове в град Бургас

Варна » шофьорски курсове Варна
Фирми за шофьорски курсове в град Варна

Велико Търново » шофьорски курсове Велико Търново
Фирми за шофьорски курсове във Велико Търново

Видин » шофьорски курсове Видин
Фирми за шофьорски курсове в град Видин

Враца » шофьорски курсове Враца
Фирми за шофьорски курсове в град Враца

Габрово » шофьорски курсове Габрово
Фирми за шофьорски курсове в град Габрово

Добрич » шофьорски курсове Добрич
Фирми за шофьорски курсове в град Добрич

Кърджали » шофьорски курсове Кърджали
Фирми за шофьорски курсове в град Кърджали

Кюстендил » шофьорски курсове Кюстендил
Фирми за шофьорски курсове в град Кюстендил

Ловеч » шофьорски курсове Ловеч
Фирми за шофьорски курсове в град Ловеч

Монтана » шофьорски курсове Монтана
Фирми за шофьорски курсове в град Монтана

Пазарджик » шофьорски курсове Пазарджик
Фирми за шофьорски курсове в град Пазарджик

Перник » шофьорски курсове Перник
Фирми за шофьорски курсове в град Перник

Плевен » шофьорски курсове Плевен
Фирми за шофьорски курсове в град Плевен

Пловдив » шофьорски курсове Пловдив
Фирми за шофьорски курсове в град Пловдив

Разград » шофьорски курсове Разград
Фирми за шофьорски курсове в Разград

Русе » шофьорски курсове Русе
Фирми за шофьорски курсове в град Русе

Силистра » шофьорски курсове Силистра
Фирми за шофьорски курсове в град Силистра

Сливен » шофьорски курсове Сливен
Фирми за шофьорски курсове в град Сливен

Смолян » шофьорски курсове Смолян
Фирми за шофьорски курсове в град Смолян

София » шофьорски курсове София
Фирми за шофьорски курсове в град София

Стара Загора » шофьорски курсове Стара Загора
Фирми за шофьорски курсове в Стара Загора

Търговище » шофьорски курсове Търговище
Фирми за шофьорски курсове в град Шумен

Хасково » шофьорски курсове Хасково
Фирми за шофьорски курсове в град Хасково

Шумен » шофьорски курсове Шумен
Фирми за шофьорски курсове във град Шумен

Ямбол » шофьорски курсове Ямбол
Фирми за шофьорски курсове в град Ямбол

 Последни добавени сайтове
Автошкола "ТОРНАДО АУТО"
Учебен център "ТОРНАДО АУТО" предлага теоретична и практическа подготовка за шофьорски курсове за кат. "А1","А","В","С".
Допълнителни,опреснителни часове по управление на автомобил.
В удобно за вас време!!! Стремим се да постигаме високо качество на обучението с търпение, усърдна работа, всеотдайност и коректност. Ние сме съпричастни в усилието Ви да се сдобиете с шофьорска книжка и да станете пълноправни участници в движението. Убедени сме, че вниманието, сигурността,човешкото отношение и стремежа дa мoтивираме нашите курсисти са важни за учебния процес. Убедете се и Вие!
Категория:   Ямбол
ШОФЬОРСКИ КУРС *ВЕНЦИ*
Шофьорски курсове кат.В кат.М
* БЕЗПЛАТНО теоритично обучение
* БЕЗПЛАТНИ вътрешни изпити
* РАЗСРОЧЕНО плащане
* индивидуално обучение
* възстановяване на отнети контролни точки
Професионално отношение и индивидуален подход в удобно за Вас време
Категория:   София


Шофьорски Курсове » Начало  •  Разширено търсене  •  ВИП участие в портала  •  Нови фирми  •  Най-разглеждани  •  ВИП фирми за шофьорски курсове  •  Добави фирма
ShofiorskiKursove.com ® 2008 - Портал и справочник за шофьорски курсове.

Проект на Premestvane.bg ® хамали и хамалски услуги