Шофьорски Курсове

МИРУС - Sofia

Фирма МИРУС - Sofia
С П О Н С О Р   Н А   П О Р Т А Л А
Описание Фирма МИРУС е с основен предмет на дейност Организиране и провеждане на шофьорски курсове категория В и М на територията на град София. Осъзнали сме сериозноста на работата си. Стремим се да постигаме високо качество на обучението с търпение, усърдна работа, всеотдайност и коректност. Ние сме съпричастни в усилието Ви да се сдобиете с шофьорска книжка и да станете пълноправни участници в движението. Убедени сме, че вниманието, сигурността,човешкото отношение и стремежа дa мoтивираме нашите курсисти са важни за учебния процес. Убедете се и Вие!

В дейността си фирма МИРУС сътрудничи и с други фирми.
Ключови думи автошкола, автошколи, авто курсове
Подробно описание Шофьорски курс 2. Организация и провеждане на курса Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В" е теоретично и практическо, разпределено на задължителни модули. 2.1. Теоретичното обучение се провежда в специализиран кабинет от квалифициран преподавател, като се състои от два модула: «Безопасност на движението по пътищата» и «Поведение при ПТП». 2.2. Практическото обучение включва два модула: «Общо устройство на автомобила» и «Управление на МПС». Формата на практическото обучение на курсистите е 31 кормилни часа по 45 минути, съобразени със свободното време и индивидуалните възможности на всеки курсист! 1. Изисквания за започване на курса • Да имате навършени 17 години и 9 месеца • Да имате диплома за завършено поне основно образование За явяване на изпита е необходимо да се представят: - медицинско свидетелство за категория В - снимки 2 броя - копие на личната карта от двете страни Обучението включва: - Полигон - тръгване, спиране,правилно въртене на волана, превключване на предавките - Извънградско шофиране - Градско - научаване и приложение на правилата за движение по пътищата - Площадка - успоредно и перпендикулярно паркиране - Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила - Заучаване и приложение на правилата за движение по пътищата за безопасно управление на автомобила при различни пътни условия. При започване на курса получавате учебна книжка, в която ще бъдат отразявани отработените часове, а вие с вашият подпис потвърждавате, че сте ги получили. Накрая фирмата ви издава свидетелство за завършен курс и ви представя на изпит пред ДАИ. Ако след завършване на тези 31 часа, вие все още не чувствате сигурни на пътя и готови за изпит, получавате допълнителни моточасове до постигане желания резултат /срещу допълнително заплащане/. 3. Изпити Всеки кандидат за придобиване на правоспособност за управление на "МПС" от категория "В" полага изпит по теория и изпит по практика. 3.1. Изпит по теория – тук ще бъдат проверени познанията ви по Общо устройство на МПС, Правилника за движение по пътищата, както и възжностите ви за адекватна преценка на теоретични положения от правилника. Решават се 2 изпитни листовки по 30 въпроса. Всеки изпитен въпрос има два или три отговора, от които само един е верен и пълен. Времето за решаване е 40 мин., като нанасяте отговорите направо на листовката и нямате право да задрасквате. Преди да започнете с попълването се съсредоточете и спокойно, и много внимателно прочитайте въпросите, като трябва да бъдете убедени в отговора си преди да го отбележите на съответното място. При решаване на изпитните листовки кандидатите спазват следните правила: - верният отговор се отбелязва в изпитната листовка със знака "X" със син или черен химикал; - в изпитната листовка се допуска само едно отбелязване за всеки въпрос. При повече отбелязвания със знака "X", отговорът се счита за грешен; - не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор; - не се допуска нанасяне на предварителни отметки върху верните отговори със знаци от рода на точки, запетаи и др., както и отбелязване с молив; Теоретичната част от изпита за категория В се счита за успешно положена, когато кандидатът е допуснал не повече от 5 /пет/ грешни отговора на двете листовки. 3.2. Изпит по практика /кормуване/ Това е втората част от изпита за придобиване на шофьорска книжка. След като вече сте показали, че владеете оновните правила за движение по пътищата, е дошло време да покажете как сте усвоили майсторското владеене на автомобила. Изискванията към тази част от изпита са добро боравене с органите на управление - волан, педали, мигачи и скоростен лост. Важно за изпитвания също е и доброто ориентиране в пътната обстановка, спазването на всички пътни знаци и най - вече задължително спиране на знака "STOP" (най-често допусканата грешка!). При тази част от изпита изпитващия седи в автомобила на мястото на инструктора и само указва посоката за движение. Практическата част на изпита е около 25 минути и се провежда в градски условия по маршрут, съставен от изпитващия. Вие трябва да покажете, че умеете да управлявате автомобила безопасно. Изпитващия трябва да определи маршрут, който осигурява: - интензивно движение - преминаване през не по-малко от три кръстовища, регулирани със светофари или регулировчик - изпълнение най-малко на 5 леви и 5 десни завивания в кръстовища и един обратен завой - движение по и пресичане на улици с 2 платна за движение - преминаване покрай училища и спирки на превозните средства за обществен превоз на пътници - спиране и потегляне по наклон - изпита завършва с паркиране - успоредно или перпендикулярно на тротоара По време на изпита на път в населено място изпитващия своевременно уведомява изпитвания за промяната на посоката на движение при преминаване през кръстовище. Допуска се изпитващия да задава предварително крайната цел на маршрута, като фиксира улиците, по които трябва да се стигне до нея. В този случай той може да припомня на курсиста маршрута за движение и местата на завиване. 3.3. Резултати от проведения курс на обучение и положения изпит Ако теоритичния изпит и кормуването са издържани - Честито Вие сте шофьор! Следва да си подготвите документи за издаване на свидетелство за управление на МСП: - Заявление за издаване на Свидетелсто на Водач за Управляване на МПС (по образец и приложени документи съгласно Правилника за издаване на български документи за самоличност) - Снимка - паспортен формат - Копие на свидетелството за завършена подготовка - Карта за медицински преглед на водач на МПС (може да се получи от всеки общопрактикуващ лекар/GP или при установяване на негодност с портокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК) - Документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС - след влизане в сила на Наредба по чл. 152 а т. 2 от ЗДП. - Карта на водача - Документ за платена такса - Документ за самоличност Ако теоритичния изпит не е издържан, вие нямате право да се явите на кормуване. На поправка можете да се явите веднага със следващите обявени часове за изпит по теория. Ако теоритичния изпит е издържан, а сте скъсани на кормуване – следващият път се явявате само на кормуване. По ваше желание, можете да вземете допълнителни часове по кормуване.
Рекламна статия
Категория София
Дата Jan 10, 2009
Лице за връзка Руслан Минков
E-mail: Изпращане на емейл до Руслан Минков


 Други фирми за шофьорски услуги от София
1. Учебен Център РОСЕН-85
  Фирма „Росен-85” ООД е основана през месец март 1999 г. От създаването си до днес учебния център не спира да разширява дейността си, като за момента предлага следните видове обучение:

1. Обучение на кандидат водачи на моторни превозни средства (МПС) от всички категории, включително и на английски език.
2. Възстановяване на отнети контролни точки от КАТ
Първия учебен център в страната получил разрешително още в началото на 2002 г. за допълнително обучение за възстановяване на контролни точки, отнети от КАТ, и единствен за периода до август 2004 г.
3. Професионално обучение и квалификация на кадри (30 професии)
4. АДР (превоз на опасни товари)
5. Обучение на водачи желаещи да придобият професионална компетентност.- Карта за квалификация на водача.
Категория:   София


2. Учебен център Експрес-В Автошколи, автошкола
  Шофьорски курс кат.В-бързо,качествено на промоционална цена/500лв.разсрочено плащане/ .Теория и 31 моточаса практика.Съвременни автомобили с високо квалифицирани преподаватели.
Програма съобразена със свободното време на клиента.
Учебен център Експрес-В предлага курс за възстановяване на контролни точки.Курсът се води всяка събота .За целта всеки ,който иска да се включи трябва да има поне една точка в талона,да не е възстановявал точки през последните 12 месеца и да си е платил всички наказателни постановления за последните две години.Цената на курса е 80лв.и се възстановяват 13 контролни точки.
Категория:   София


3. Автошкола ортанизира шофьорски курс на разсрочено пла
  Автошкола ортанизира шофьорски курс на разсрочено плащане в удобно за Вас време и час
Професионално обучение на водачи за категория B. Цена на курса 499лв
График на обучение, съобразен с Вашето свободното време дневен курс,събото-неделен,вечерен
Възстановяване на контролни точки. Разсрочено плащане.
Кормуването и теоретичната подготовка се провеждат в спокойна обстановка и в удобни
за курсиста ден и час. Практическата част от курса се провежда на Adui A3
инж. Димитър Тенчев
GSM: 0878 642 484 GSM: 0899 289 777
e-mail: avto.instruktor@abv.bg
www.avto-kurs.net
Категория:   София


4. Шофьорски курс -инж.Пламен Нешев
  Шофьорски курсове за категории
B, C, D, D+E
Възстановяване на
контролни точки към КАТ
Автомобил Mercedes 190D
Дизелов двигател 85 hp
2.0 L работен обем
в перфектно състояние за гарантиран успех Шофьорски курс кат.В-500лв;сериозно обучение ,удобно време за клиента включително събота и неделя,безплатна теория и материали.31 учебни часа.Разсрочено плащане.
Курсовете за водач на МПС категории C, D, D+E са на цена по договаряне с клиента.
Категория: София
028321269;0887292717
Категория:   София


5. Автошкола ДаркоКар
  Винаги можем да научим нещо ново: животът е едно голямо училище, без
значение на колко години си.
Фирмата ни обучава всеки, който е от 18 до 80 години и иска да получи
необходимата подготовка и квалификация в управлението на автомобила.
Вие ще получите необходимата квaлификация от екип от професионалисти в управление и правилата, по които се управлява автомобил. Всеки, който слезе от колата е пешеходец: това сме всички ние на улицата – трябва да се уважаваме и да се обичаме.
Категория:   София

Шофьорски Курсове » Начало  •  Разширено търсене  •  ВИП участие в портала  •  Нови фирми  •  Най-разглеждани  •  ВИП фирми за шофьорски курсове  •  Добави фирма
ShofiorskiKursove.com ® 2008 - Портал и справочник за шофьорски курсове.

Проект на Premestvane.bg ® хамали и хамалски услуги