Шофьорски Курсове

Топ > Кюстендил   RSS съдържание на сайтовете в категорията

Фирми за шофьорски курсове в град Кюстендил
Уеб връзки
1. "ПЛАМ"ЕООД-Шофьорски курсове Дупница

 Детайли подробности информация за сайта

 Изпрати този сайт от каталога на приятел

Шофьорски курсове "ПЛАМ" град Дупница
www.plambg.hit.bg
ADR

цена курс 200 лева

ADR – превоз на опасни товари
Учебен център ''ПЛАМ'' има собствен лиценз за провеждане на курсове за водачи, превозващи опасни товари №36/17.01.2008 година и провежда обучение в следните градове: Дупница, София, Благоевград, Севлиево, Ямбол, Разград и други градове в България.

- основен курс
- цистерни
- взривни
- радиоактивни
- опреснителен
- курс "общо опасни товари" включва /основен + цистерни + взривни + радиоактивни/
След преминатия курс и успешно положения изпит водачите получават удостоверения, които имат срок на валидност 5 год. валидността се удължава отново след нов опреснителен курс и изпит.

За водачи на ADR
- условия за записване - лична карта или подобен документ заради латинската транскрипция
- продължителност 5 дни - на шестия ден изпит
- изпити
А. за първоначално явяване – тест
1. основен курс – задължителен – 30 въпроса (6 грешки, за 60 мин.) – дава право да превозва всякакъв ОПАКОВАН товар (без клас 1, без клас 7)
2. превоз в цистерни – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
3. за клас 1 (взривни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин.
4. за клас 7 (радиоактивни) – 15 въпроса за 3 грешки за 30 мин. – РЯДКО СЕ ПРОВЕЖДА
Б. За опреснителен – копие на стария ADR, който не трябва да е изтекъл в деня на изпита.
Опреснява САМО ТОВА, което е имал.
Ако иска още нещо – допълнителният модул се заплаща отделно и се държи отделен изпит
1. един изпит ( с различен брой въпроси, зависи какво точно е имал преди, за различно време (според броя на въпросите ) винаги има право на 20% грешни отговори
- резултатите се съобщават веднага

Документи за започване на изпит
1. Списък – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
2. График – 2 бр. (един за ДАИ, един за нас)
3. Дневник - заверява се в ДАИ
Категория B
цена курс 520 лева

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от кат. В има право да управлява автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг. и броят на местата без това на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето, не може да надвишава масата без товар теглещото превозно средство. Кандидатите могат да започнат курса на 17 г. и 9 месеца, но за да се явят на изпит трябва да имат навършени 18 г. Курсът се състои от 31 кормилни часа обучение на МПС и 40 ч. теория /БДП и Общо устройство/. Срокът на обучението е не по-малко от 18 дни. Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Изпитът пред ДАИ е теоретичен и практически.
Категория C
цена курс 520 лева

Водачът който притежава категория за правоспособност за управление на МПС категория С има право да управлява МПС – товарен автомобил, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса 750 кг. Кандидатите трябва да имат навършени 18 год. и да притежават категория В.
Курса се състои от теоретична част съдържаща обучение на модули "Превоз на товари" и "Общо устройство на МПС" 14 часа, и практическа – 20 учебни часа. Срок на обучението не по – малко от 10 учебни дни. Обучението завършва с вътрени изпити по теория и практика. Изпитът пред ДАИ е теоретичен и практически.
Обучението по практика се извършва на камион:
Професионално обучение


Професионално обучение с придобиване на степен на професионалнa квалификация по следните специалности:
1.Професия “Продавач - консултант”
1.1 Специалност “Продавач - консултант”, втора степен на професионална квалификация.


2. Професия “Оперативен счетоводител”
2.1. Специалност “Оперативно счетоводство” трета степен на професионална квалификация.


3.Професия “Оператор на компютър”
3.1. Специалност “Текстообработване”, първа степен на професионална квалификация.


4. Професия "Офис - секретар,
4.1. Специалност "Административно обслужване”, втора степен на професионална квалификация.


5. Професия “Монтьор на транспортна техника”
5.1. Специалност “Автотранспортна техника”, втора степен на професионална квалификация,
5.2. Специалност “Пътностроителна техника”, втора степен на професионална квалификация.


6. Професия “Администратор в хотелиерството”
6.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството” , трета степен на професионална квалификация.


7. Професия "Пътен строител"
7.1. Специалност "Строител на пътища,магистрали и съоръжения към тях" втора степен на професионална квалификация.


8. Професия “Шивач”
8.1. Специалност “Шивачество” първа степен на професионална квалификация.


9. Професия “Озеленител”
9.1. Специалност “Цветарство” втора степен на професионална квалификация,
9.1. Специалност “Парково строителство и озеленяване” втора степен на професионална квалификация.


10. Професия “Готвач”
10.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, втора степен на професионална квалификация.


11. Професия “Сервитьор – барман”
11.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене” втора степен на професионална квалификация.


12. Професия ”Фризьор”
12.1. Специалност “Фризьорство” втора степен на професионална квалификация.


13. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”
13.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи” втора степен на професионална квалификация;
13.2. Специалност “Външни ВиК мрежи” втора степен на професионална квалификация.


14. Професия “Строител - монтажник”
14.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции” втора степен на професионална квалификация.
14.2. специалност “Метални конструкции” втора степен на професионална квалификация;
14.3. специалност “Сухо строителство” втора степен на професионална квалификация;
14.4. специалност “Дограма и стъклопоставяне” втора степен на професионална квалификация.


15. Професия “Строител”
15.1. Специалност “Строително тенекеджийство” втора степен на професионална квалификация.
15.2. Специалност “Кофражи” втора степен на професионална квалификация;
15.3. Специалност “Армировка и бетон” втора степен на професионална квалификация;
15.4. Специалност “Зидария” втора степен на професионална квалификация;
15.5. Специалност “Мазилки и шпакловки” втора степен на професионална квалификация;
15.6. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация;
15.7. Специалност “Външни облицовки и настилки” втора степен на професионална квалификация;
15.8. Специалност “Покриви” втора степен на професионална квалификация;
15.9. Специалност “Бояджийски работи” втора степен на професионална квалификация;
15.10. Специалност “Строително дърводелство” втора степен на професионална квалификация.


16. Професия “Оператор в дървообработването”
16.1. Специалност “Производство на мебели” втора степен на професионална квалификация;
16.2. Специалност “Производство на врати и прозорци” втора степен на професионална квалификация;
16.3. Специалност “Производство на тапицирани изделия” втора степен на професионална квалификация;
16.4. Специалност “Моделчество и дървостругарство” втора степен на професионална квалификация;
16.5. Специалност “Дърворезно амбалажно и паркетно производство” втора степен на професионална квалификация;
16.6. Специалност “Производство на дървесни плочи” втора степен на професионална квалификация;
16.7. Специалност “Производство на фурнир и слоиста дървесина” втора степен на професионална квалификация;
16.8. Специалност “Производство на дървени детски играчки” втора степен на професионална квалификация.17. Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
17.1. Специалност "Топлоенергетика" втора степен на професионална квалификация,
17,2, Специалност "Топлинна техника" втора степен на професионална квалификация,
17.3. Специалност "Хладилна техника" втора степен на професионална квалификация,
17.4. Специалност "Газова техника" втора степен на професионална квалификация,
17.5. Специалност "Климатична и вентилационна техника" втора степен на професионална квалификация.


18. Професия “Електромонтьор”
18.1. Специалност “Електрически машини и апарати” втора степен на професионална квалификация,
18.2. Специалност ”Електрически централи и подстанции” втора степен на професионална квалификация,
18.3. Специалност “Електрически мрежи” втора степен на професионална квалификация,
18.4. Специалност “Електрообзавеждане на производството” втора степен на професионална квалификация,
18.5. Специалност “Електрообзавеждане на железопътна техника” втора степен на професионална квалификация,
18.6. Специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника" втора степен на професионална квалификация,
18.7. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт” втора степен на професионална квалификация,
18.8. Специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, втора степен на професионална квалификация,
18.9. Специалност “Електрически инсталации” втора степен на професионална квалификация,
18.10. Специалност “Електродомакинска техника”, втора степен на професионална квалификация.


19. Професия “Заварчик”
19.1.Специалност “Заваряване” първа степен на професионална квалификация.


20. Професия „Машинен оператор”
20.1. Специалност „Машини и съоръжения за заваряване” втора степен на професионална квалификация.
Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалният им размер е 39 бр.
Отнемането на контролните точки се извършва въз основа на влязло във сила наказателно постановление. При обжалване на наказателното постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.
Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в съответната служба на МВР. Той може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. След успешно полагане на изпита на водача му се възстановяват точките до първоначалният размер.
При преминаване на допълнителното обучение се възстановяват определен брой точки /1З/. Това може да стане само един път за една календарна година.
Ако водачът па МПС в продължение па две години не допусне нарушение, за което е предвидено отнемане на точки, то те се възстановяват автоматично до първоначалният им размер.
Курса за възстановяване на точки се извършва всяка седмица на месеца от 09:00. Записването става предварително в офиса на фирмата.
Необходими документи – двустранно ксерокопие на лична карта, ксерокопие на шофьорска книжка, ксерокопие на контролен талон или акт.

Изпитите за възстановяване на точки се състоят всяка събота!
Категория:   Кюстендил

Дата на добавяне: Aug 12, 2009 Посещения: 128 Рейтинг: 0.00 Гласове: 0
Сайт от най-посещаваните

2.

 Детайли подробности информация за сайта

 Изпрати този сайт от каталога на приятел

Учебен център Купандолски Транс гр. Дупница.
Учебен център Купандолски
е регистриран на територията на град Дупница през 1996 година.
Предмета на дейност е да организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС, подготовка, квалификация, преквалификация на лица над 16 годишна възраст, безработни, работници и специалисти в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Закона за народната просвета и Правилник за неговото прилагане, Държавни образователни изисквания, Наредби на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и горите и др.


Учебният център Купандолски има:

Лицензия N: 200312113 от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерството на образованието и науката. Разрешение N: 0972 от 24.03.2003 г. От Министерството на транспорта и съобщенията за обучение на Водачи на МПС от категории „M“, „A“, „B“, „C“, „C+E“, „D“. Разрешение N: 403 от Министерството на вътрешните работи за частично възстановяване на контролни точки от извършени нарушения. Центъра за професионално обучение разполага със собствена, наета материално техническа база и високо квалифицирани преподаватели за всички професии и специалности.
Документи, които издава Учебен център Купандолски :

Удостоверение за професионално обучение (по образец на МОН) за придобиване на квалификация по част от професия;
Свидетелство за професионална квалификация и степен (по образец на МОН); Свидетелство за правоспособност; Свидетелство за заваряване; Свидетелство за завършен курс за Водач на МПС от съответната категория; Удостоверение за ADR;
Удостоверение за възстановяване на контролни точки.


В учебния център с Вас ще работят висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит. Дружеството е с утвърдени позиции по отношение на прецизността и качеството на услугите, които предлага, също така разполага със собствени кабинети оборудвани по съвременните изисквания на европейския съюз, офис, отлична материална база и кафе.
Категория:   Кюстендил

Дата на добавяне: Nov 20, 2009 Посещения: 22 Рейтинг: 0.00 Гласове: 0
Сайт от най-посещаваните

Избери категория :


Шофьорски Курсове » Начало  •  Разширено търсене  •  ВИП участие в портала  •  Нови фирми  •  Най-разглеждани  •  ВИП фирми за шофьорски курсове  •  Добави фирма
ShofiorskiKursove.com ® 2008 - Портал и справочник за шофьорски курсове.

Проект на Premestvane.bg ® хамали и хамалски услуги